پیش بینی آزمایشگاه مک آفی 2019

گزارش تهدیدات پیش بینی شده توسط آزمایشگاه مک آفی در سال 2019

 

با پایان یافتن سال 2018 یک نفس راحت کشیدیم حتما می پرسید چرا؟ چون حملات رانسام ها آنقدر نبود که فراگیر بشود، باید از ransomware ها متشکر باشیم که به ما فرصت دادند و به همه اطلاعات ما حمله نکردند آنها می توانستند کل دنیا را بدست بگیرند و بر کل دنیا مسلط بشوند، با توجه به GandCrab و SamSam در سال 2019 هم نباید از آنها غافل شویم چون هنوز هستند و با کارهایی که در پنهان انجام می دهند، بیشتر باید حواسمان را جمع کنیم تا از این خطرات وحشیانه در امان بمانیم آنها منتظر کوچکترین اشتباه ما هستند.

Malwere1

سالهاست فضاهای اجتماعی وارد زندگی ما شده اند و دولت ها نیز از این راه بعنوان  یک جاسوس در زندگی ملتهایشان استفاده می کنند. در سال 2019 می توانیم منتظر این باشیم که یکی از ابزارهای مورد استفاده ransomware ها قرار بگیرد و آنها از این طریق برای حمله های خود استفاده کنند و اطلاعات ما را برای باج گیری به تصرف در بیاورند.

50 میلیون کاربر می تواند نشان بدهد که چقدر زندگی ما وابسته به این فضا های مجازی شده است، ضعفهای سیستم عاملها و استفاده نادرست ما از این فضا ها، اشتیاق استفاده ransomware ها از فضا های مجازی را بیشتر می کند.