بازیابی اطلاعات سرور

بازیابی اطلاعات سرور

امروزه از دست رفتن اطلاعات در شرکت های کوچک و بزرگ می تواند میلیون ها تومان خسارت در بر داشته باشد،از این رو شرکت ها برای انجام کارهای خود و نگهداری اطلاعات،از سرورها استفاده میکنند،اما با این حال امکان از دست رفتن اطلاعات از روی سرورها امری اجتناب ناپذیر بوده که ممکن است شرکت ها با آن روبرو شوند.از اینرو بازیابی طلایی ژرف سرویسی را فراهم آورده است تا در صورت بروز چنین مشکلاتی به کمک شماکاربران گرامی بشتابد.

توانایی ها در امر بازیابی اطلاعات سرور

 

با توجه به امکانات فراهم شده در بازیابی طلایی ژرف راه حل های مختلفی جهت بازگرداندن اطلاعات از روی:

- file server

- Application server

- web server

- RAID

- Network Attached Storage

مهیا می باشد.

راه حل های بازیابی اطلاعات سرور

بازیابی طلایی ژرف راه حل های مختلفی جهت بازیابی اطلاعات از روی سرور ها در اختیار کاربران گرامی قرار میدهد که این راه حل ها برای هر نوع سروری با هر نوع پیکر بندی و هر گونه شرایطی مهیاست که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- تمامی پیکر بندی های Raid

- هر نوع سیستم عامل سرور((windows , Linux , Unix,…..

- هر نوع دلیل از دست رفتن اطلاعات (از موارد ساده گرفته تا موارد پیچیده که در شرایط خاص اتفاق می افتند مانند:ویروسها،نوسانات برق،آسیب های منطقی یا فیزیکی و.....)

 

متخصصان بازیابی طلایی ژرف آماده ارایه راه حل در مواردی است که شما کاربر گرامی به مشکل از دست دادن اطلاعات در سرورها بر خورده اید.