بازیابی اطلاعات نوار مغناطیسی

بازیابی اطلاعات نوار مغناطیسی

بازیابی اطلاعات از روی نوارهای مغناطیسی در مواردی که اطلاعات بدلیل مختلف چون:ایرادهای نرم افزاری یا ایراد درBackup گیری و یا دوباره نوشته شدن بر روی اطلاعات قبلی و یا حتی ایرادهای فیزیکی نوارها،از دست رفته باشد قابل بازیابی می باشد

بازیابی طلایی ژرف،قبل ازعملیات بازیابی توسط لیستی ،دیتای قابل بازیابی را به مشتریان اطلاع داده و از آنها جهت ادامه عملیات اجازه خواهد خواست .

دلایلی که باعث می شود اطلاعات نوار مغناطیسی از بین برود

 

- ایرادهای کاربردی: استفاده نادرست و یا درست جابجا نکردن نوار مغناطیسی،اتفاقی نوشتن اطلاعات بر روی اطلاعات قبلی و یا اشتباه فرمت کردن

- آسیب های فیزیکی:شکستن نوار،کیف شدن و آسیب هایی مثل سوختن،خیس شدن و...

- به روزرسانی نرم افزارها :به روز رسانی نرم افزارها ممکن است باعث شود که دیگر اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی قابل خواندن نباشد.

متخصصان بازیابی طلایی ژرف آماده ارایه راه حل در مواردی است که شما کاربر گرامی به مشکل از دست دادن اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی برخورده اید